Offentlig skifte

Ved fordelingen av et bo kan skiftebehandlingen (dvs: fordelingen av eiendelene i boet) foregå ved privat eller offentlig skifte. Privat skifte er i dag hovedregelen mens offentlig skifte er blitt en ordning som bare skal finne sted i unntakstilfelle. Dersom ikke minst en av arvingene påtar seg ansvaret for avdødes gjeld, må det imidlertid skiftes offentlig. I det følgende skal vi si litt om når fordelingen av eiendelene i et dødsbo og fordelingen av eiendelene i det ekteskaplige felleseie skal gjennomføres ved offentlig skifte. De nærmere regler om offentlig skifte finner vi i hovedsak i skifteloven.

Oppgaver ved offentlig skifte.
Når skal det skiftes offentlig?
Skifte av ekteskapelig felleseie
Kostnadene ved offentlig skifte
Utlodningen

Ekstern informasjon:
Juristenes informasjonssenter - Veiledning om arv
Paragrafen - Arv etter Loven
Paragrafen - testamenter
Paragrafen - Uskiftet bo
Skifteloven
Arveloven
Oslo Skifterett og byskriverembete

Tilbake - Til hovedsiden